Discussion:
Tämän päivän Suomalainen
(too old to reply)
Matti E Simonaho
2009-11-03 06:27:40 UTC
Permalink
" Suomalaisuus on meille suomalaisille hankala juttu. Erityisen
hankala se on turistioppaille koska menneisyydessämme ei löydy
viikinkien ryöstöretkiä, ei Attilan hunnilaumoja, ei Rooman
keisarikuntaa, ei edes nimeltä tunnistettavaa muinaista
heimopäällikköä. Paitsi että suomalaisilla ei ole uljasta historiaa,
ei meillä ole paljon muutakaan vanhempaa historiaa. Kun uljasta
historiaa ei ole, sellaisen voi tietysti kirjoittaa. " - Klaus
Lindgren

Tämän päivän Suomalainen
------------------------------------------------------------------------------------------------
A Nainen, Äiti -> Äidin suku
D ja
A Mies, Isä -> Isän suku
M Lapsi/Lapset
Kaikista Suomalaisista perheistä ja suvuista muodostuu Suomen Kansa.

M Kaikki nykyään elävät Suomalaiset, edustavat kaikkia Suomalaisia
historiassa, jotka ovat mahdollistaneet heidän olemassaolonsa
ammoisista joista saakka. Suomalaisten historia alkaa

Jumala, Valtakunta
------------------------------------------------------------------------------------------------
Valtakunta on sielullinen elämänmuoto, jossa on kaikkien Kansojen (ei
'rotujen', 'rotu' viittaa eläinmaailmaan) Ensimmäiset KansanÄidit ja
KansanIsät.

(
Alkuperäinen A.D.A.M. - maallinen ja sielullinen ihminen -
M Ensimmäiset Suomen KansanLapset
A Ensimmäinen Suomen KansanIsä
D ja
A Ensimmäinen Suomen KansanÄiti
)

Jumala, Valtakunta
------------------------------------------------------------------------------------------------
M Ensimmäiset Suomen KansanLapset
A Ensimmäinen Suomen KansanIsä
L ja
A Ensimmäinen Suomen KansanÄiti

A Kaiken Luoja : 'AIVO AVA OVIA L AIA A'

------------------------------------------------------------------------------------------------
Löytyy sieltä heimopäällikkö nimeltä Luoja: L(u)O(ia)A
------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaiketi tietämättömyys johtuu siitä, että "me suomalaiset" ei aina ole
Suomalaisia. Turistioppaat voi opettaa, että Suomalaisten
menneisyydestä ei löydy ihmisarvoa, kunniaa, omatuntoa, vakaumusta,
oikeuksia (Lakia) loukkaavia ihmisiä. Ja jos 'heimopäällikköä' kaipaa,
niin on niitä ainakin yksi, joka muuten on laajalti tunnettu; Luoja.
Matti E Simonaho
2009-11-03 06:33:49 UTC
Permalink
1.Luojan nimeä ei kukaan tiedä. Aakkosissa Luojan kuva/symbooli on A
josta mm El A, El Ai ja El Aia -nimet ovat peräisin.

2.Suomenkielinen Luoja -nimi rakentuu ensisijaisesti L O ja A -
kirjaimista;

L ”el” on m m ”alkuperä”, samalla tavalla niin kuin De SukuNimi ja Von
SukuNimi
O on sielun kuva/symbooli
A on luoja

Sielullisen elämänmuodon alkuperä on Luoja.

3.Luoja loi ensin kaikkien Kansojen Ensimmäisen Äidin ja Isän sielun.

4.Jokaisen Kansan Ensimmäinen Äiti ja Isä yhdessä on Kansallinen
Jumala.

5.Kaikkien Kansojen Äidit ja Isät yhdessä muodostavat Luojan luoman
Jumalan Valtakunnan.

6.A Luoja
I
A Ensimmäisten Äitien sielut
L ja
A Ensimmäisten Isien sielut

7.Suomenkielisessä Jumala -nimessä, ALA osoittaa sielulliseen Jumalan
Valtakuntaan.

8.Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja
vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko
maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi
ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja
naiseksi hän loi heidät.

9.Jokaisen Kansan KansanÄidin ja KansanIsän sielu, loi kaltaisensa
sielullisen ihmisen maan päälle, naisen ja miehen, joiden sielullinen
arvo on A. ”tehkäämme”, ”kuvaksemme” kuten myös ”kaltaiseksemme” on
monikossa syystä että Kansoja on useita, ja että Äiti ja Isä on pari.

10. A Ensimmäinen maallinen ja sielullinen KansanÄiti
D ja
A Ensimmäinen maallinen ja sielullinen KansanIsä
M Ensimmäiset Kansaan kuuluvat lapset

Ihmiskunnan ensimmäinen Laki A IVIO§.

11.Kun kaksi A -kirjainta yhdistetään yhdeksi, ne muotostavat M -
kirjaimen: AA=M. M on lapsen kuva/symbooli, ja lapsi voi olla A Tytär
tai A Poika. Lapsesta kasvaa aikuinen, josta tulee A Äiti tai A Isä.

12.Tänään perhe koostuu
A Äiti – Äidin suku
D ja
A Isä – Isän suku
M Lapset
ja kaikista samanlaisista rakentuu Kansa.

M : Tähän väliin tulee kaikki Kansaan kuuluvat maallisesti ja
sielullisesti elävät ihmiset, jotka edustavat Kansaan kuuluvia ihmisiä
Ensimmäisestä KansanÄidistä ja KansanIsästä saakka. Sielu yhdistää
maallisen ihmisen sielulliseen elämänmuotoon, jossa on kaikki Kansaan
kuuluvat sielut ihmiskunnan historiassa, jotka ovat mahdollistaneet
nykyisen Kansan ja ADAMin olemassaolon. Ketjun alkuperä on sielullinen
elämänmuoto;

13.A Ensimmäinen KansanÄiti: KansanÄiti (Kansojen Äidit)
L ja
A Ensimmäinen KansanIsä; KansanIsä (Kansojen Isät)
A Luoja

Matti Eevert Simonaho 30.10.2009
(C)-(R)(§)(T.M.)ON A 1-10
WHITE STONE A I-IO

Loading...